పంచకర్మలు

తర్కశాస్త్రంలో:
ఉక్షేపణం
అవక్షేపణం
అకుంచనం
ప్రసారణం
గమనం

వైద్యశాస్త్రంలో:
వమనం - వాంతి (vomiting / Emesis ) జీర్ణం కాని వ్యర్ద పదార్ధాలను బయటకు పంపటానికి ఈ పద్దతి ఉపయోగిస్తారు. సోరియాసిస్ వంటి చర్మ వ్యాదులు, అసిడిటీ లాంటి జబ్బుల ఉపశమనానికి ఇది ఉపయోగిస్తుంది. మొండెం ని మూడు భాగాలుగా అనుకొంటే పై భాగానికి దీని ప్రభావం ఉంటుంది.
రేచనం - విరేచనం (purging) - అర్థరైటిస్ మొదలైన కండరాల నొప్పులు, చర్మ వ్యాధులు లాంటి పిత్త సంబంధమైన వ్యాధులు తగ్గటానికి ఈ ప్రక్రియ ఉపయోగిస్తారు. నోటి మందుల వల్ల విరోచనం అయ్యి దోషం తొలగేట్టు చేస్తారు.  మొండెం లోని మధ్య భాగం పై ఇది పని చేస్తుంది.
నస్యం - చీదటం (nasal cleaning) మైగ్రేయిన్ ఇతర తలనొప్పులు, జ్ఞాపక శక్తి ఇతర మెదడుకు సంబంధించిన వ్యాధులకు ఈ పద్దతి  వాడతారు.  ముక్కు ద్వారా చికిత్స చేస్తారు.  ముఖము, మెదడు పై దీని ప్రభావం ఉంటుంది.
అనునాసనం -  (oleation enemas)  మల బద్ధకానికి సంబంధించిన దీర్ఘ కాలిక సమస్యలకు చికిత్స.
నిరూహం - (cleansing enemas) పెద్ద ప్రేవులపై ముఖ్యం  గా పని చేస్తుంది.  వాత సంబంధమైన నరాల వ్యాధులు తగ్గటానికి ఈ ప్రక్రియను ఉపయోగిస్తారు.

No comments:

Post a Comment